Έκδοση / Διεκπεραίωση Συντάξεων

Το λογιστικό γραφείο Tripoli Tax αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών   των συνταξιοδοτικών υποθέσεων για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Έκδοση σύνταξης, γρήγορα & αποτελεσματικά.

  • Καταμέτρηση ενσήμων
  • Μελέτη δεδομένων για θεμελίωση σύνταξής
  • Υπολογισμός ποσού κύριας, επικουρικής σύνταξης & Εφάπαξ
  • Παροχή συμβουλών υπέρ των συμφερόντων του ασφαλισμένου
  • Αίτηση για κύρια και επικουρική σύνταξη και εφάπαξ
  • Αίτηση συνταξιοδότησης
  • Παρακολούθηση της πορείας της σύνταξης έως την διεκπεραίωση της και έλεγχος της απόφασης

0